Rezultati – Uporedna gramatika, Historija bosanskoga književnog/standardnog jezika

Uporedna gramatika slavenskih jezika:

Nura Muhić 28/40 = 70%

Emina Bečić 19/40 = 47% = 0

Elmedina Burzić 18/40 = 45% = 0

Fata Melkić 12/40 = 30%

Historija bosanskoga standardnog jezika:

Sanela Samardžić 20/40 = 50% = 0

Jasenka Eskić 18/40 = 45% = 0

Aida Merdanović 16/40 = 40% = 0

Historija bosanskoga književnog jezika:

Elvira Redžić 21/40 = 52% = 0