Rezultati (stari NPP) – Historija bosanskoga književnog/standardnog jezika i Morfologija

Historija bosanskoga književnog jezika:

Emina Toromanović – šest (6)

Historija bosanskoga standardnog jezika:

Jasmina Sedić – pet (5)

Morfologija:

Edina Bećirspahić – šest (6)