Rezultati: Savremena bh.književnost, Usmena književnost, Knjiž. i krit.teorije XX v i Bh.knjiž.sr.vijeka

Savremena bh.književnost su položili:

Hana Mahmić 12

Irma Husarević 12

Tamara Šabanović 12

Nermin Kazazić 12

Književne i krit.teorije XX vijeka su položili:

Erna Pehadžić 14

Ferida mahmić 14

Usmena književnost:

Ilma Bešić 12

Lejla Dervišević 12

Bh.knjiž.sr.vijeka i osm.perioda:

Azema Smailović 12

Aida Kurtović 12

Ervin Jahić 12

USMENI DIO ISPITA I UPIS OCJENA ĆE BITI U ČETVRTAK, 20.02.2014. U 10.00