Rezultati prvog pismenog ispita iz Historije bosanskoga književnog jezika

Položili su:

Elvira Redžić 38/41 = 92, 68%

Selma Delić 28/41 = 68, 29%

Jasmina Jukić 27/41 = 65, 85%

Fata Huseinbašić 26/41 = 63, 41

Nisu položili:

Šejla Golubović 21, 5/41 =52, 43% = 0

Ilma Bešić-Crnkić 20/41 = 48, 78% = 0

Edina Fajković 18, 5/41 = 45, 12% = 0

Azra Fazlić 16/41 = 39, 02% = 0

Someja Lulić 13, 5/41 = 32, 92% = 0

Fahrudin Eminić 12, 5/41 = 30, 48% = 0

Elida Ramić 12, 5/41 = 30, 48% = 0

Majda Hušidić 10/41 = 24, 39% = 0

Amra Spahić 9, 5/41 = 23, 17% = 0

Zerina Hrustanović 5, 5/41 = 13, 41% = 0

Dženana Rahmanović 0/41

 

*** Studenti radove mogu pogledati prije usmenog ispita!