Rezultati pismenoga ispita iz Opće lingvistike

Položili su:

Jasmina Žapčević (10)

Sara Hadžipašić (8)

Emina Sabljaković (8)

Dalila Aldžić (7)

Nermina Kešetović (7)

Sunčica Lipovača (7)

Meliha Nanić (7)

Anida Piralić (6)

Ajla Ibrahimpašić (6)

Emira Hairlahović (6)

Ostali nisu položili!

Upis ocjena obavit će se u petak, 18. 7. 2014. godine u 11 sati.