Rezultati pismenog ispita rađenog 13.3.2014.

Pismeni ispit iz Više matematike II su položili Ožegović Ahmet i Ožegović Edina.

Detaljniji rezultati se mogu pogledati na oglasnoj ploči.