Rezultati pismenog ispita iz Opće lingvistike

Položili su:

Bekira Kanurić – sedam (7)

Irfo Kovačević -sedam (7)