Rezultati pismenog ispita iz Bosanskog jezika II

Pismeni ispit iz Bosanskog jezika II su položile:

Edina Rahmanović  (RN) – 7 (sedam)

Amra Durić (RN) – 7 (sedam)

Dajla Sedić (RN) – 7 (sedam)

Mediha Nuhanović (RN) – 6 (šest)

Nermina Pehlić (PO) – 6 (šest)

Ostali studenti nisu položili.

Uvid u radove: 27. 6. u 15. 30 sati.