Rezultati pismenog ispita i integralnog kolokvija iz Opće lingvistike (EJK)

Položili su:

 

Elvedin Oraščanin
Almira Sedić
Nina Šiljdedić
Edina Balić
Amra Šertović
Maida Falatović