Rezultati pismenog ispita i integralnog kolokvija iz Bosanskog jezika II

Predškolski odgoj
  a) Delanović Azra: 12 bod. (6), (integralni kolokvij)
  b) Pilipović Rahima: 13 bod. (6), (završni ispit)
      Banjalučkić Naja: 12 bod. (6)
Razredna nastava:
   a) Ćoralić Sumeja: 16 bod. (8), (integralni kolokvij)
       Grgić Sanela: 15 bod. (8)
    b) Silić Sabina: 16 bod. (8), (zavšni ispit)
        Delić Rasema: 16 bod. (8)
Ostali studenti nisu položili pismeni dio ispita.
Usmeni i upis ocjena 14.2.2015. (subota), u 13,00.
Studenti koji nisu položili mogu pogledati svoje radove isti dan – nakon usmenih ispita.