Rezultati pismenih ispita/integralnih kolokvija iz Opće lingvistike i Leksikologije

Pismeni ispit iz Opće lingvistike su položili:

Ilma Murić – osam (8)

Edvin Rekić – sedam (7)

Kadifa Hilić – šest (6)

Nermin Bešić – šest (6)

Ana Živković – šest (6) – obavezan usmeni;

Ostali studenti nisu položili.

Pismeni ispit/integralni kolokvij iz Leksikologije:

Dženana Rahmanović (integralni kolokvij) – 0 bodova

Ilma Bešić – Crnkić – pet (5)

Najda Đogić – pet (5)