Rezultati pismenih ispita za apsolvente

Višu matematiku II je položila Kamenjašević Sabina.

Statistiku je položila Samardžić Belkisa.

Ostali i detaljni rezultati se mogu naći na oglasnim pločama Pedagoškog fakulteta.