Rezultati pismenih ispita kod dr.sc. Amire Dervišević, doc.

Teorija književnosti

Položile su: Aida Kurtović, Mirela Ikanović, Edina Fajković i Aldijana Musić

Usmena književnost u radu s djecom predškolske dobi

Položile su: Arijana Kartal, Elvedina Ćordić, Aldijana Palić, Arnmela Redžić i Melisa Nezić

Uvod u teoriju književnosti

Položili su: Džemila Balčinović, Meliha Beriša, Nataša Grgić, Nevzet Imširević, Nevres Dizdarić, Sajma Delić, Irina Keranović, Amir Midžić

Bh.književnost sr.vijeka i osm.perioda

Položila je Asmira Brkić

Savremena bh.književnost

Položćile su: Mušić samra i Halilagić jasmina

Književne i kritičke teorije XX stoljeća

Položile su: Amela Čović i sajra Miskić

USMENI DIO ISPITA JE U ČETVRTAK, 19.septembar 2013. S POČETKOM U 9.00h