Rezultati pismenih ispita iz Staroslavenskoga jezika, Grafolingvistike i Morfologije

Morfologija

Lejla Beganović 60%

Najda Đogić 60%

 

Grafolingvistika

Sadnan Majetić 62%

 

Staroslavenski jezik

1986    14/26 = 53% = 0

13        8/26 = 30, 76% = 0

2310   7/26 = 26, 92% = 0

coyg   5/26 = 19, 23% = 0

 

***Studenti radove mogu pogledati u petak 12-14h!