Rezultati pismenih ispita iz Morfologije, Historije bosanskoga standardnog jezika i Staroslavenskoga (stari NPP)

Historija bosanskoga standardnog jezika

Jasenka Eskić šest (6)

Arnela Kržalić šest (6)

Morfologija

Dijana Didović pet (5)

Staroslavenski jezik

Fatima Kozlica  šest (6)