Rezultati pismenih ispita iz Grafolingvistike i Uporedne gramatike slavenskih jezika

Grafolingvistika 

Nermin Bešić 21/40 = 52, 50% = 0

Bekira Kanurić 16/40 = 40% = 0

Redžo Efendić 16/40 = 40% = 0

Uporedna gramatika slavenskih jezika

Senija Behrić 30/40 = 75%

*** Studenti radove mogu pogledati 8. 7. 2015. u 12h!