Rezultati pismenih ispita iz Grafolingvistike (2. ispitni rok)

Admir Ćoragić – 26/40 = 65%

I. Kovačević – 26/40 = 65%

Sadnan Majetić – 18/40 = 45% = 0