Rezultati iz Bosanskoga jezika 2 (RN)

Bosanski jezik II, RN (8.7.2014.)

 

Položili su:

  1. Dženita Redžić (8),  16
  2. Hasnija Mujakić (7), 13

Nije položio:

  1. Kemal Hadžić

 

Usmeni dio ispita i upis ocjena obavit će se u utorak, 15.7.2014., u 12,00 sati.