Rezultati ispita iz Staroslavenskoga jezika, Historije bosanskoga književnog jezika i Morfologije (2. ispitni termin)

Historija bosanskoga književnog jezika

Šifra:

6794    21/25 = 84%

Fahrudin Eminić 20/25 = 80%

Lili 16/25 = 64%

1807    12/25 = 48% = 0

 

Morfologija

1578   – 65%

Sarajevo – 30% = 0

 

Staroslavenski jezik

43    –  23/32 = 71, 87%

coyg – 18/32 = 56, 25% = 0

2310 – 16, 5/32 = 51, 56% = 0

20 – 15/32 = 46, 87% = 0

1946 – 14/32 = 43, 75% = 0