Rezultati ispita iz Sociolingvistike

Rezultati ispita iz predmeta Sociolingvistika kod prof. dr. Remzije Hadžiefendić-Parić

Usmeni dio ispita i upis ocjena obavit će se u utorak, 15.7.2014., u 12h