Rezultati ispita iz predmeta Uvod u teoriju književnosti i Usmena književnost

Rezultati ispita iz predmeta Uvod u teoriju književnosti

Razredna nastava

Rahmanović Edina 9

Šahman Lamija 8

Murić Edina   7

Šušnjar Emina 6

Čataković Irnesa 8

Durić Đželil 7

Rakić Amina 6

Keškić Amra 6

Njemači jezik i književnost

Bajrić Ajša 6

Ćehić Eneida 6

Kovačević Muhamed 9

Bosanski jezik i književnost

Halilović Emir 6

Dedić Šejla 8

Odobašić Suada 7

Kovačević Irfo 6

Alešević Selma 7

Engleski jezik i književnost

Alešević Selma 7

Rezultati ispita iz predmeta Usmena književnost

Spahić Amra 6

Bešić Nermin 6

Ćoragić Admir 6

Rekić Edvin 6

Kadić Melisa 6

Usmeni dio ispita: petak (6. 2. 2015)

Uvod u teoriju književnost (RN, NJJK) u 10:00

Uvod u teoriju književnosti (BJK, EJK) 11:00

Usmena književnost (BJK) 12:00