Rezultati ispita iz predmeta Ortoepija i ortografija

Rezultati ispita iz predmeta Ortoepija i ortografija

Emina Mulalić 35/40 = 9

Hana Saračević 33/40 = 9

Derviša Goretić 27/40 = 7

Sanita Redžić 28/40 = 7

Melisa Selimović  24,5/40 = 6

Dženana Beganović 24/40 =6

Ervina Tijanović 21,5/40 = 6 (uvjetno)

 

  • O tačnom terminu usmenog ispita i upisa ocjena, studenti će biti naknadno obaviješteni.