Rezultati ispita iz predmeta Dijalektologija

Rezultati ispita iz predmeta Dijalektologija

Jasmina Jukić  7

Someja Lulić  5