Rezultati ispita iz predmeta Dijalektologija (1. ispitni termin)

Rezultati ispita iz predmeta Dijalektologija (1. ispitni termin)

Samra Veladžić 10

Dževdana Jusić 9

Aida Kurtović 8

Rahila  Murtić 7