Rezultati ispita iz Morfologije, Uporedne gramatike i Historije bosanskoga standardnog jezika

Uporedna gramatika slavenskih jezika

Maja Hairlahović  20/30 = 66, 66%

Morfologija

Cvijet  17/30 = 56, 66% = 0

1578    13/30 = 43, 33% = 0

Lejla Beganović   8/30 = 26, 66% = 0

Historija bosanskoga standardnog jezika

Bihać   24/40 = 60%

Rahila Murtić  18/40 = 45% = 0

Nebo 18/40 = 45% = 0

Bubamara  13/40 = 32, 5% = 0

 

*Studenti radove mogu pogledati u srijedu i četvrtak od 11 do 12h!