Rezultati ispita iz Historije bosanskoga standardnog jezika (2. ispitni termin)

Šifre:

3                                   21/30 = 70%

jabuka                         20/30 = 66, 66%

divlji badem 23          19/30 = 63, 33%

bubamara                   11/30 = 36, 66%

 

Studenti radove mogu pogledati 9. 10. 2015. u 12h!