Rezultati ispita iz Grafolingvistike

Položili su:

Elvira Hošić (9)

Emina Račić (8)

Ilma Bešić (7)

Ostali nisu položili!