Rezultati ispita iz Grafolingvistike i Opće lingvistike (EJK)

Integralni kolokvij iz Grafolingvistike:

Dženana Rahmanović (24 boda)

Pismeni ispit iz Opće lingvistike:

Armin Ramić – sedam (7)

Aida Dizdarević – šest (6)