Rezultati ispita iz Grafolingvistike

Položili su:

Selma Kurtović – 8 (osam)

Elida Ramić – 6 (šest)

Uvid u radove: utorak, 30. 9. 2014. godine u 12 sati.