Rezultati ispita iz Grafolingvistike (2. ispitni rok)

Završni ispit

Šifra:

14                26/30 = 86, 66%

disgrafija   21/30 = 70%

17.5.            18/30 = 60%

Džoni Keš   18/30 = 60%

 

Transliteracija

Šifra:

2310             18/30 = 60%

džb123          15/30 = 50% = 0

 

Završni ispit za studente koji su položili transliteraciju i upis ocjena (za studente koji su položili oba dijela ispita) će biti održani 9. 10. 2015. u 12h!

Studenti radove mogu pogledati 9. 10. 2015. u 12h.