Rezultati ispita iz Fonetike i Fonologije

Ime i prezime Postignuti bodovi (od maks. 40) Postotak
Mirzeta PAJALIĆ 29,75 74%
Dino HADŽIĆ 28,75 72%
Hazrudin BURMIĆ 27 67%
Lejla ALEŠEVIĆ 24,75 62%
Mirela BRKIĆ 23 57%
Fatima TABAKOVIĆ 22,75 57%
Adnan BAJREKTAREVIĆ 12,5 31%
Irina KERANOVIĆ 11,5 29%
Hasnija PUŠKAR 11 27%
Almir MIDŽIĆ 10 25%
Adnan PLAVULJ 9,25 23%
Inas DASH 9,25 23%
Sajra MUSLIĆ 8,5 21%
Irnesa ČIRKINOVIĆ 7,75 19%
Sajma DELIĆ 6,75 17%
Remzo SELMANOVIĆ 6,5 16%
Azira HADŽIĆ 6 15%
Nevres DIZDAREVIĆ 5 12%
Sabahudin DIDOVIĆ 4 10%
 Amir ZULIĆ 4 10%
Almin MUHAREMOVIĆ 0 0
Haris MUSLIĆ 0 0