Rezultati integralnoga kolokvija iz Historije bosanskoga književnog jezika i Historije bosanskoga standardnog jezika

Historija bosanskoga književnog jezika

Sanela Samardžić 30/50= 60% = 12

Aida Merdanović 30/50 = 60% = 12

Merdijana Ibričić 30/50  = 60% = 12

Tamara Dostić (stari NPP) 16/30 = 60% = 12

Elvira Redžić 20/50 = 40% = 0

Ermina Jusić 17/50 = 34% = 0

Jasmina Kadić 14/50 = 28% = 0

Zerina Kovačević 11/50 = 22% = 0

Dijana Didović 6/50 = 12% = 0

 

Historija bosanskoga standardnog jezika

Jasmina Sedić – šest (6)

Majda Karajić 18/50 (36%) =0

Selmina Badić (I kolokvij) 30/50 (60%) = 12

Irnesa Halkić (I kolokvij) 30/50 (60%) = 12

Edvin Hodžić (I kolokvij) 30/50 (60%) = 12

Nisvet Duranović (I kolokvij) 30/50 (60%) = 12

Elmedina Burzić (I kolokvij) 29/50 (58%) = 12?