Rezultati integralnoga kolokvija iz Bosanskoga jezika I (RN)

Safija Mešanović 20/33 (60, 60%) = 12

Jasminka Draganović 20/33 (60, 60%) = 12


 

Meliha Beriša 18, 5/33 (56, 06%) = 0

Amra Begić 17/33 (51, 51%) = 0

Hasnija Mujakić 13/33 (39, 39%) = 0

Irma Ikanović 11/33 (33, 33%) = 0

Fatima Selimović 7/33 (16, 27%) = 0

*Studenti koji su položili integralni kolokvij su dužni pristupiti završnome (pismenom) ispitu.