Rezultati integralnoga ispita iz Grafolingvistike i Uporedne gramatike

Grafolingvistika

Lejla Beganović 15/40 = 37% = 0

Uporedna gramatika slavenskih jezika

I kolokvij

Esmeralda Puškar 40/50 = 80% =

Edina Gerzić 33/50 = 66% = 13

Đulsa Begić 32/50 = 64% = 12

Irma Memagić 26/50 = 52% = 0

Mirela Selimović 25/50 = 50% = 0

Suada Selimović 23/50 = 46% = 0

Jasmina (Adil) Halilagić 17/50 = 34% = 0

Emira Čaušević 13/50 = 26% = 0

Taida Hrustanović 10/50 = 20% = 0

II kolokvij

Amela Memić 20/30 = 66% = 13