Rezultati integralnih kolokvija iz Uporedne gramatike slavenskih jezika

Emira Čaušević 27/40 = 67, 50%

Inesa Balić 28/40 = 70, 00%

Nura Muhić 8/40 = 20, 00% = 0