Rezultati integralnih kolokvija iz Uporedne gramatike slavenskih jezika i Historije bosanskoga književnog jezika

Uporedna gramatika:

Fata Melkić 18/30 = 60%

 

Historija bosanskoga književnog jezika:

Šejla Golubović 13/40 = 32, 5% = 0