Rezultati integralnih kolokvija iz Morfologije

Azema Smailović 21,50/28 = 76, 78%

Nejra Misaljević 33,50/46 = 72, 82%

Lejla Beganović 11/46 = 23, 91% = 0