Rezultati integralnih kolokvija iz Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika

Historija bosanskoga standardnog jezika

Jasenka Eskić 13/40 = 32, 50% = 0

 

Historija bosanskoga književnog jezika

Admir Veladžić 24/40 = 60,00% = 12

Arnela Ćejvanović 24/40 = 60,00% = 12

Ermina Jusić 18,50/40 = 46, 25% = 0

Rahila Murtić 14/40 = 35, 00% = 0

Zerina Kovačević 10/40 = 25,00% = 0

Jamina Kadić 5/40 = 12,50% = 0