Rezultati integralnih i završnih ispita iz Bosanskoga jezika – TOS

Amar Toromanović 59,5/93 = 63, 97% =12

Meris Muratović 56/93 = 60, 21% = 12

Sanjin Bošković 58/93 = 62, 36% = 12

Edin Sijamhodžić 51/93 = 54, 83% = 0