Rezultati II kolkvija iz predmeta Morfologija njemačkog jezika I

Rezultati II kolkvija iz predmeta Morfologija njemačkog jezika I od 15.01.2015. godine su položili sljedeći studenti:

 

Bajraktarević Kanita                         12 ECTS

Jasmira Šabić                                     14 ECTS

Emina Muhić                                     12 ECTS

Medina Kličić                                    14ECTS

Samra Džafić                                    12 ECTS

 

 

Bihać, 20.01.2015. godine