Rezultati – Bosanski jezik I (RN)

Integralni ispit iz Bosanskoga jezika I

Fatima Selimović 12/45 (26, 66%) =  0

Irma Ikanović 13/45 (28, 28%) = 0

Amra Begić 15/45 (33, 33%) = 0

Meliha Beriša 7/45 (15, 55%) = 0

Hasnija Mujakić 5/45 (11, 11%) = 0

Jasminka Draganović 11/45 (24, 44%) = 0

Almedina Osmanović 6/45 (13, 33%) = 0

Alma Selimović 15/45 (33, 33%) = 0