Razvojna psihologija – predispitni bodovi

Predispitni bodovi na kolegiju Razvojna psihologija mogu se pogledati na sljedećem linku: PIB

Prijava za popravni kolokvij (za studente koji imaju manje od 30 predispitnih bodova – u skladu sa uputama opisanim u silabusu predmeta) će se obaviti u ponedjeljak, 10.6.2013. u 13:00 sati kod asistentice ili putem elektronske pošte.