Rasporedi predavanja za zimski semestar akademske 2019/20. godine

Rasporede predavanja možete preuzeti na dolje navedenim linkovima ili sa oglasne ploče infoservisa (studenti viših godina).

Lista rasporeda predavanja će biti dopunjavana sa naknadno dostavljenim rasporedima.

Rasporedi će se tokom sljedećih dana mijenjati, obratite pažnju na datum iz naslova rasporeda.

Bosanski jezik i književnost – zimski semestar – 7.10.2019.

Engleski jezik i književnost – zimski semestar – 11.11.2019.

Matematika-fizika – zimski semestar – 7.10.2019

Njemački jezik i književnost – ljetni semestar – 3.6.2020.

Predškolski odgoj – zimski semestar – 11.10.2019.

Razredna nastava – zimski semestar – 11.10.2019.

Tjelesni odgoj i sport – zimski semestar – 8.10.2019.