Raspored završnih/usmenih ispita iz Staroslavenskoga, Historije bos. knjiž./stand. jezika, Norme i Morfologije

Ponedjeljak, 17. 6. 2013. u 12. 00h:

Morfologija, Staroslavenski i Norma i kultura jezika

Ponedjeljak, 17. 6. 2013. u 13. 00h:

Historija bosanskoga književnog jezika

Ponedjeljak, 17. 6. 2013. u 14. 00h:

Historija bosanskoga standardnog jezika