Raspored vježbi iz predmeta Historija BiH starog vijeka (I godina)

Vježbe iz predmeta Historija BiH starog vijeka bit će održane prema sljedećem rasporedu:
ponedjeljak, 8. 6. od 9. 00 do 15. 45 sati
utorak, 9. 6. od 8. 00 do 13. 45 sati.