Raspored usmenih ispita kod dr.sc Remzije Hadžiefendić-Parić

Upis ocjena i usmeni ispit kod  dr.sc Remzije Hadžiefendić-Parić bit će u petak, 19.IX 2014., po sljedećem rasporedu:

a) 8,30. (Sintaksa)

b) 9,30, Semantika)

c) 10,00 ( Sociolingvistika)

d) 11,00 (Bosanski jezik II/RN, Bosanski jezik II/PO, Bosanski jezik III/RN).