Raspored usmenih ispita iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika

Usmeni ispiti iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika bit će održani prema sljedećem rasporedu:

Subota, 11. 7.

12. 00      Staroslavenski jezik
13. 00      Historija bosanskoga književnog jezika
Historija bosanskoga standardnog jezika
14. 00      Norma i kultura jezika
14. 30      Morfologija
Nedjelja, 12. 7.
8. 00 Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom