Raspored usmenih ispita iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika

Usmeni ispiti iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika bit će održani prema sljedećem rasporedu:

Utorak, 30. 6.
16. 00 Staroslavenski jezik
17. 00 Historija bosanskoga književnog jezika
Historija bosanskoga standardnog jezika
Srijeda, 1. 7.
9. 00 Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom
9. 30 Morfologija
10. 00 Norma i kultura jezika