Raspored predavanja za polaznike DPPO

dppoPolaznici programa dopunskog Pedagoško-psihloškog i Didaktičko-metodičkog obrazovanja raspored predavanja mogu preuzeti na sljedećem linku:

Raspored predavanja – DPPO