Raspored predavanja i usmenih ispita kod prof. Remzije Hadžiefendić-Parić

Predavanja kod prof. Remzije Hadžiefendić-Parić će se održati 8. 11. 2013. godine prema sljedećem rasporedu:

14,00 – 15,30 – Bosanski jezik 3 (RN), uč. 7
15,45 – 18,15 – Sintaksa (BJK), uč. 8

Istog dana će se održati i usmeni ispiti/upisi ocjena iz predmeta Sintaksa, Opća lingvistika, Semantika i Sociolingvistika, ali u 18.30h.